Comenius

Op initiatief van de Comenius leergangen is in april 2016 een nieuwe vertaling gepubliceerd van het boek Het Labyrint van de Wereld van de Tsjechische filosoof en pedagoog Jan Amos Comenius. Het boek dateert uit 1623 en is nu opnieuw vertaald door Kees Mercks. Op 1 april werd  de prachtige uitgave gepresenteerd tijdens de eerste van een reeks lustrum bijeenkomsten ter ere van het twintig jarige bestaan van de Comeniusleergangen.

De Comenius leergangen nodigen uit tot reflectie op het eigen leiderschap en creëren ruimte voor verwondering, twijfel en persoonlijke ontwikkeling. Comenius organiseert in samenwerking met internationale topuniversiteiten en onderzoekscentra leergangen die wortelen in de academische traditie van onderzoek en dialoog. De leergangen zijn bedoeld voor ervaren bestuurders en managers uit de private en publieke sector.

Zie https://comeniusleergang.nl

In maart 2016 is Ineke van Halsema toegelaten tot en begonnen met de opleiding tot moderator bij de Comenius leergangen, met als doel om vanaf 2017 zelfstandig leergangen van Comenius te gaan begeleiden.