Opdracht om drie nieuwe lectoraten HHS voor te bereiden

Van half april tot half juni werkt Ineke in opdracht van Nienke van Dijk, directeur van de faculteit voor Sociaal Werk en Educatie, aan het voorbereiden van drie nieuwe lectoraten voor De Haagse Hogeschool. Het overkoepelende onderwerp is Global and Inclusive Education en de werktitels voor de lectoraten zijn: Wereldburgerschap, Global Learning en Inclusive Education. Op basis van gesprekken met interne en externe deskundigen en stakeholders en op basis van literatuur wordt een eerste opzet voor deze lectoraten geschreven.