jurylid NRO Comenius Leadership Fellows

Voor de ronde 2017/2018 was Ineke van Halsema een van de juryleden voor de Comenius Leadership Fellow beurzen van 250.000 euro, die in het voorjaar van 2018 voor de eerste keer zijn toegekend. Uit 23 voorstellen van universiteiten en hogescholen zijn zes projecten geselecteerd. Met de beurzen gaan zes onderwijsprofessionals hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing binnen de faculteit of hele instelling waarmaken. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) beheert het Comeniusprogramma voor het Ministerie van OCW.

Binnen het Comeniusprogramma zijn er drie soorten beurzen:

– Teaching Fellows, voor een innovatie binnen éen cursus of onderwijsonderdeel (50.000 euro).
– Senior Fellows, voor innovatie binnen een gehele opleiding (100.000 euro).
– Leadership Fellows, voor een innovatie gericht op éen of meerdere faculteiten, of een hele instelling (250.000 euro)

Voor nadere informatie zie: https://www.nro.nl/6-projecten-comenius-leadership-fellows-van-start/