jurylid NRO Comenius Leadership Fellows

Voor de ronde 2017/2018 was Ineke van Halsema een van de juryleden voor de Comenius Leadership Fellow beurzen van 250.000 euro, die in het voorjaar van 2018 voor de eerste keer zijn toegekend. Uit 23 voorstellen van universiteiten en hogescholen zijn zes projecten geselecteerd. Met de beurzen gaan zes onderwijsprofessionals…

Moderator Nationale Leiderschapsleergang Comenius

In mei 2017 start Ineke als moderator van de Nationale Leiderschapsleergang 46 van Comenius. Het programma bestaat uit zeven modules van elk twee of drie dagen en loopt van mei 2017 tot mei 2018. Topwetenschappers introduceren uitdagende wetenschappelijke domeinen. De leergang start met een module over Wijsbegeerte en Religie, daarna…

(Interim) directeur HRM De Haagse Hogeschool

Op 1 maart 2017 start Ineke van Halsema als interim directeur van de dienst Human Resource Management van De Haagse Hogeschool. Deze opdracht loopt tot en met november 2017. Vanaf december 2017 is Ineke in dienst van De Haagse Hogeschool als directeur HRM.

Interim directeur faculteit SWE De Haagse Hogeschool

Vanaf 1 januari 2017 is Ineke van Halsema interim directeur van de faculteit Sociaal Werk en Educatie van De Haagse Hogeschool. Deze faculteit verzorgt de opleidingen PABO, Pedagogiek, Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). CMV, MWD en SPH worden vanaf september 2017…

Individuele begeleiding

  Ineke van Halsema verzorgt ook persoonlijke begeleiding van professionals en leidinggevenden. Zij put daarbij uit haar opleidingen, kennis over en ervaring met organisaties, culturen en management. Op dit moment begeleidt Ineke: de voorbereiding op een promotieonderzoek naar ongelijkheid in het onderwijs; een strategisch adviseur in een grote en complexe…

Diverse opdrachten De Haagse Hogeschool

In de zomer en het najaar van 2016 werkt Ineke aan diverse kleinere opdrachten voor De Haagse Hogeschool; een plan voor externe inkomsten voor een onderzoeksplatform een onderzoek naar een mogelijke verhuizing van een opleiding

Diverse opdrachten De Haagse Hogeschool

In de zomer en het najaar van 2016 werkt Ineke aan diverse opdrachten voor De Haagse Hogeschool: voor twee onderzoeksplatforms maakt zij een plan voor het werven van externe inkomsten; voor een onderzoeksplatform schrijft zij drie lectoraatsaanvragen; voor een opleiding doet zij een onderzoek naar een mogelijke verhuizing; ze werkt aan…

Jurylid onderzoeksprijs Hogeschool Inholland

In juni 2016 is Ineke van Halsema lid van de jury die de Inholland onderzoeksprijs toekent. De jury staat onder voorzitterschap van Huug de Deugd, lid van het College van Bestuur van hogeschool Inholland, en lector Christoph Maria Ravesloot is het andere jurylid. Er zijn vijf nominaties binnengekomen en op woensdag 22…

Opdracht om drie nieuwe lectoraten HHS voor te bereiden

Van half april tot half juni werkt Ineke in opdracht van Nienke van Dijk, directeur van de faculteit voor Sociaal Werk en Educatie, aan het voorbereiden van drie nieuwe lectoraten voor De Haagse Hogeschool. Het overkoepelende onderwerp is Global and Inclusive Education en de werktitels voor de lectoraten zijn: Wereldburgerschap,…

Comenius

Op initiatief van de Comenius leergangen is in april 2016 een nieuwe vertaling gepubliceerd van het boek Het Labyrint van de Wereld van de Tsjechische filosoof en pedagoog Jan Amos Comenius. Het boek dateert uit 1623 en is nu opnieuw vertaald door Kees Mercks. Op 1 april werd  de prachtige uitgave…