Het onderwijs internationaliseren

De Onderwijsraad bracht eind mei 2016 een rapport uit onder de titel Internationaliseren met Ambitie*. De raad betoogt dat internationalisering een integraal onderdeel van het onderwijs moet zijn. Niet alleen omdat mensen steeds meer in aanraking komen met andere talen en mensen met andere achtergronden, steeds meer reizen voor werk…

Leestip: Nowotny over onzekerheid

Begin 2016 verscheen een mooi nieuw boek van Helga Nowotny: The Cunning of Uncertainty*. Helga Nowotny is Oostenrijkse, emeritus hoogleraar en sociaal wetenschapper. Zij was eerst vice-president en later, van 2010 tot 2013, president van de Europese onderzoeksraad. In haar boek over onzekerheid neemt ze deze ervaring mee. Eerst iets…

Beroepsgericht Hoger Onderwijs in Europa

In Nederland kennen we een zogenaamd binair systeem voor Hoger Onderwijs, met een strikt onderscheid tussen universiteiten en hogescholen. De meeste studenten volgen een beroepsgerichte opleiding aan een hogeschool. In 2014/15 zijn dat 446.492 studenten aan hogescholen, bijna twee keer zoveel als de 253.482 studenten aan universiteiten.* De hogescholen maken…

Differentiatie en honours in het Hoger Onderwijs

Differentiëren, het maken van verschil, is in het hoger onderwijs sinds jaar en dag een ingewikkeld onderwerp. Hoe ga je verstandig om met mensen met achterstanden, en ook, met mensen die meer of sneller kunnen. Deze laatste groep stond centraal op de Dag van de Excellentie gehouden bij de Hanzehogeschool…

Komt te voet en gaat te paard: vertrouwen in het onderwijs.

Vorige week, op maandag 7 december, was ik op De Haagse Hogeschool bij een door de OECD georganiseerde internationale conferentie over vertrouwen in het onderwijs. Het gaat daarbij over vertrouwen in individuen (zoals leraren of schoolleiders), in scholen als organisaties en in het onderwijssysteem als geheel. De OECD verzamelde zogenaamde…

Onderwijsgebouwen

Deze week was er de nodige aandacht voor onderwijsgebouwen. Er verscheen een zeer kritisch rapport over de gang van zaken rond de nieuwbouw voor het ROC Leiden*, dat liet zien hoe een grote MBO scholengemeenschap bijna ten onder ging aan de veel te ambitieuze, onrealistische en dure nieuwbouwprojecten van haar…

Oude en nieuwe kennisbronnen

Waar vind je kennis die je aanspreekt? Waar je wakker van wordt? Waar je langer over na wil denken en waar je vaak op teruggrijpt? Omdat het iets zegt over de wereld, met al zijn verwarring, of iets over je directe omgeving of jezelf, ook verwarrend genoeg. Voor mij zijn…

Waar blijven de hogeschool docenten?

Het bruist in onderwijsland. Het mag weer over onderwijsvernieuwing gaan. Het platform onderwijs2032 denkt na over het onderwijs van de toekomst. Claire Boonstra is actief met haar Operation Education en maakte de onderwijsfilm “Wat is het doel van onderwijs?” Jelmer Evers en René Kneyber publiceren boeken met bijdragen van onderwijsdenkers…

Samenwerking tussen Brazilië en Nederland in het Hoger Onderwijs?

(monument voor de Braziliaanse pedagoog Paulo Freire voor het Ministerie van Onderwijs in de hoofdstad Brasília)   Alweer een AWTI rapport dat mij zeer interesseert: in augustus 2015 verscheen Collaborate to Innovate. Knowledge and Innovation Cooperation Between Brazil and The Netherlands. Dit rapport beschrijft het Braziliaanse Kennis en Innovatiesysteem en onderzoekt…

Over vrouwen in topposities, ongewenst gedrag en discriminatie op het werk

Discriminatie is een groot en lastig woord dat in Nederland sterke reacties oproept. Mensen voelen zich al snel zwaar beschuldigd als iemand zegt of vindt dat zij discrimineren, onderscheid maken of uitsluiten. Discriminatie schuurt met ons Nederlandse zelfbeeld waarin iedereen gelijk moet zijn en waarin wij van onszelf vinden dat…